การปฏิบัติตนสำหรับเหตุแผ่นดินไหว

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 และยังคงเกิด after shock ขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ และการบาดเจ็บของประชาชนในแหล่งที่ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ทางภาควิชาฯได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในภาคกลางได้ในอนาคต เล็งเห็นว่าควรมีแนวทางในการรับมือหากเหตุการณ์นั้นเกิดในขณะที่อาจารย์และบุคลากรกำลังปฏิบัติงานหรือขณะที่ทำการเรียนการสอนให้แก่นิสิตในชั้นต่างๆภายในอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการบาดเจ็บและการเกิดความโกลาหลขึ้น

ระดับของแผ่นดินไหวเทียบกับระดับความสั่นสะเทือนที่สามารถรับรู้ได้

 

แหล่งที่มา: http://www.cm108.com จับตารอยเลื่อน ที่ยังมีพลังในภาคเหนือ และไทย+วิธีรับมือแผ่นดินไหว

ข้อแนะนำเบื้องต้นสามารถติดตามเข้าไปในเวปไซต์ของ Chula International Communication Center http://www.cicc.chula.ac.th/2012-04-26-04-31-26/204-coping-with-an-earthquake.html

 

 

แนวทางการปฏิบัติตนขณะเกิดแผ่นดินไหวของภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

เนื่องจากภาควิชาฯอยู่ในอาคารแพทยพัฒน์ เป็นอาคารสูง 11 ชั้น จึงควรออกจากอาคารให้เร็วที่สุด

* สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่กำลังมีการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้น 2, 3, 4 และ 5

1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ให้นิสิตอยู่ในความสงบ ฟังประกาศจากเสียงตามสาย ไม่ตื่นเต้นตกใจจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความโกลาหล

2. ประกาศให้นิสิตและบุคลากรออกห่างจากบริเวณหน้าต่าง เพราะเป็นโครงสร้างแรกๆที่จะพังลงมาได้ ช่วยกันสังเกตสิ่งที่อยู่ในที่สูงและใช้แขนคอยป้องกันศีรษะไว้

3. ทยอยนิสิตและบุคลากรออกจากอาคารทางบันได ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด

นิสิตที่เรียนอยู่ชั้น 2 ให้ลงทางบันไดโถง และบันไดหนีไฟทั้ง 4 ทิศของตึก ตามป้ายสัญลักษณ์บอกทาง

นิสิตที่เรียนอยู่ชั้น 3 ให้ลงบันไดหนีไฟทั้ง 4 ทิศ ตามป้ายสัญลักษณ์บอกทาง

นิสิตที่เรียนอยู่ชั้น 5 ให้ลงบันไดหนีไฟทั้ง 4 ทิศ ตามป้ายสัญลักษณ์บอกทาง

4. เมื่อออกจากอาคารแล้ว จัดให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรอยู่ในที่โล่งแจ้ง ห่างจากตัวอาคาร เสาไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวนต่างๆ

* สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติการทางแลปวิจัยชั้น 7 และ 8

1. งดการทำให้เกิดประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วบริเวณนั้นอยู่แล้ว จะทำให้ติดไฟได้

2. หากมีอุปกรณ์แลปตั้งอยู่ในที่สูง ควรรีบนำลงมาตั้งที่พื้น

3. ออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟทั้ง 4 ทิศ ตามป้ายสัญลักษณ์บอกทาง ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด

 

* สำหรับอาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานชั้น 11

ชั้นบนสุดของอาคาร จะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนมากกว่าชั้นอื่นๆ ควรออกจากอาคารโดยเร็วที่สุด ทางบันไดหนีไฟทั้ง 3 ทิศ ตามป้ายสัญลักษณ์บอกทาง (อีก 1 ทิศ อยู่ภายในภาควิชาชีวเคมี ต้องใช้คีย์การ์ดของภาคเข้าไป) ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด

ข้อแนะนำ: ควรพกพัดหรือแผ่นกระดาษติดมาด้วย เนื่องจากทางหนีไฟจะค่อนข้างทึบและร้อน อากาศถ่ายเทน้อย อาจทำให้เป็นลมได้

 

ข้อมูลที่นำเสนอประยุกต์จากแหล่งที่มาอ้างอิงด้านล่างและประสบการณ์จริงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น - http://www.cm108.com จับตารอยเลื่อน ที่ยังมีพลังในภาคเหนือ และไทย+วิธีรับมือแผ่นดินไหว - http://www.cicc.chula.ac.th/2012-04-26-04-31-26/204-coping-with-an-earthquake.html

Facebook Image
Saturday the 18th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.