รศ.นพ. ธันวา ตันสถิตย์        

 

Tanvaa Tansatit, M.D., M.S.

 

Associate Professor

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

 

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

 

Email: 

 

 

การศึกษา / Education

 

1986: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2002วท.ม.การพัฒนาสุขภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

สิทธิบัตร/ PATENTS

 

Chula Lift Device

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ/ Insignia and Awards

 

รางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2547 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องเครื่องใส่ลมในท้องสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีใส่กล้อง

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.