ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. มีชัย ศรีใส        

 

Meechai Srisai, M.D., Ph.D.

 

Professor

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

 

ห้อง 1135 อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน 02-256-4281

 

Email: 

        

การศึกษา / Education

 

1965: พ.บ., คณะแพทยศาสตร์   รพ.จุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

1973: Ph.D. in Neuroanatomy, University of Alabama in Birmingham, USA

 

ผลงานตีพิมพ์/ Publications

 

ประสาทกายวิภาคศาสตร์เล่ม

 

ประสาทศาสตร์ 1 เล่ม

 

มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ 1 เล่ม

 

คู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์ 1 เล่ม

 

สื่อการสอน: DVD Gross Anatomy 20 เรื่อง, DVD Neuroanatomy 15 เรื่อง, E-learning Neuroanatomy 14 เรื่อง

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลที่ได้รับ/ Insignia and Awards

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

 

แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

 

ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ.2531

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2534

 

มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ.2537

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2542

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.