อ.นพ. พรเทพ อังศุวัชรากร

Phonthep Angsuwatcharakon, M.D.

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

ห้อง 1138 ตึกแพทยพัฒน์

Email: 

 

การศึกษา / Education

2003: พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

2007: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

2010: ป.โทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์)

2010: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 

ผลงานตีพิมพ์ / Publications

 1. Jutakhokiat S, Angsuwatcharakon P, Imraporn B, Ongcharit P, Udomsawaengsup P, Rerknimitr R. Acute Aortic Dissection Causing Gastroduodenal and Hepatic Infarction. Endoscopy 2009; 41 Suppl 2: E88-9.
 2. Angsuwatcharakon P, Rerknimitr R, Ridtitid W, Ponauthai Y, Kullavanijaya P. Success rate and cannulation time between precut sphincterotomy and double guidewire technique in truly difficult biliary cannulation. J Gastroenterol Hepatol 2012;27(2):356-61.
 3. Angsuwatcharakon P, Thienchanachaiya P, Pantongrag-Brown L, Rerknimitr R. Endoscopic band ligation to create an omental patch for closure of a colonic perforation. Endoscopy 2012;44 Suppl 2:E90-1.
 4. Angsuwatcharakon P, Rerknimitr R, Ridtitid W, Kongkam P, Poonyathawon S, Ponauthai Y, Sumdin S, Kullavanijaya P. Cocktail sedation containing propofol versus conventional sedation for ERCP: a prospective, randomized controlled study. BMC Anesthesiol 2012 Aug 9;12:20. doi: 10.1186/1471-2253-12-20.
 5. Soontornmanokul T, Angsuwatcharakorn P, Viriyautsahakul V, Rerknimitr R, Pantongrag-Brown L, Wisedopas N. Jejunal lymphangioma: rare case of GI bleeding. Gastrointest Endosc 2012;76(4):884-5.
 6. Rerknimitr R, Angsuwatcharakon P, Ratanachu-Ek T, Khor CJ, Ponnudurai R, Moon JH, Seo DW, Pantongrag-Brown L, Sangchan A, Pisespongsa P, Akaraviputh T, Reddy ND, Maydeo A, Itoi T, Pausawasdi N, Punamiya S, Attasaranya S, Devereaux B, Ramchandani M, Goh KL. Asia-Pacific consensus recommendations for endoscopic and interventional management of hilar cholangiocarcinoma. J Gastroenterol Hepatol. 2013;28:593-607.
 7. Pittayanon R, Rerknimitr R, Wisedopas N, Ridtitid W, Kongkam P, Treeprasertsuk S, Angsuwatcharakon P, Mahachai V, Kullavanijaya P. Flexible spectral Imaging Color Enhancement plus probe-based confocal laser endomicroscopy for gastric intestinal metaplasia detection. J Gastroenterol Hepatol. 2013 Feb 22. [Epub ahead of print]
 8. Paramasivam RK, Angsuwatcharakon P, Soontornmanokul T, Rerknimitr R. Management of endoscopic complications, in particular perforation. Dig Endosc 2013 May;25 Suppl 2:132-6.
 9. Prueksapanich P, Angsuwatcharakon P, Rerknimitr R, Kullavanijaya P. A large impacted pancreatic duct stone causing acute cholangitis. Endoscopy. 2013;45 Suppl 2 UCTN:E352-3.
 10. Sallapant S, Angsuwatcharakon P, Thiptanakit C, Wisedopas N, Rerknimitr R. Formalin-induced severe colonic necrosis. Endoscopy. 2013 Nov;45 Suppl 2 UCTN:E363-4.
 11. Rerknimitr R, Lakananurak N, Prueksapanich P, Sallapant S, Angsuwatcharakon P, Kongkam P, Kullavanijaya P. A fatal case of a colonic fistula communicating with a walled-off area of pancreatic necrosis. Endoscopy. 2014;46 Suppl 1 UCTN:E30-1.
 12. พรเทพ อังศุวัชรากร, รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร. เทคนิกการส่องกล้องลำไส้ใหญ่. ใน สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, ธวัชชัย อัครวิพุธ, และอุดม คชินทร, บรรณาธิการ. การส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 13. พรเทพ อังศุวัชรากร. Vascular Anatomy of the intestines. ใน สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, พิเศษ พิเศษพงศา, ทยา กิตติยากร, ม.ล., และ องอาจ ไพรสนฑรางกูร, บรรณาธิการ. โรคหลอดเลือดลำไส้ Intestinal Vascular Disorders. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 2556.
 14. พรเทพ อังศุวัชรากร. พยาธิสรีรวิทยาของการดูดซึมอาหารบกพร่อง. ใน สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, พิเศษ พิเศษพงศา, ทยา กิตติยากร, ม.ล., และ องอาจ ไพรสนฑรางกูร, บรรณาธิการ. Malabsorption Syndrome. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 2557.
Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.