อ.ดร.นพ. กฤษฎา เหลืองชวพงศ์        

Kritsada Leungchavaphongse, M.D., Ph.D.

Lecturer

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์ ห้อง 1130

Email: 

 

การศึกษา / Education

2005: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2008: M.S. in Biomedical Engineering, Columbia University, New York, USA

2013: Ph.D. in Bioengineering, Imperial College London, UK

 

 

งานวิจัยที่สนใจ / Research Interests

 

Mathematical Modelling of Microcirculation in Organs, Computational Systems Biology

 

 

ผลงานตีพิมพ์/ Publications

Siggers JH,LeungchavaphongseK, Ho CH, Repetto R. Mathematical model of blood and interstitial flow and lymph production in the liver. Biomech Model Mechanobiol. 2014 Apr;13(2):363-78. doi: 10.1007/s10237-013-0516-x. Epub 2013 Aug 2.

Schley D, Tanaka RJ, Leungchavaphongse K, Shahrezaei V, Ward J, Grant C, Charleston B, Rhodes CJ. Modelling the influence of foot-and-mouth disease vaccine antigen stability and dose on the bovine immune response. PLoS One. 2012;7(2):e30435.

Bonfiglio A, Leungchavaphongse K, Repetto R, Siggers JH. Mathematical modeling of the circulation in the liver lobule. J Biomech Eng. 2010 Nov;132(11):111011.

หนังสือ / Books

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.