อ.พญ. ฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์        

 

CHATCHANAN  DOUNGKAMCHAN, M.D.

 

Lecturer

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information

 

อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 ภาควิชากายวิภาคสตร์

 

Email: 

 

 

การศึกษา / Education

 

2012: พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ (University of Pittsburgh, USA)

Facebook Image
Friday the 14th. Custom text here. Joomla 3.0 Template.